วิสัยทัศน์ ทต.แต้ “มุ่งมั่นพัฒนา นำพาเกษตรอินทรีย์ มีกีฬาเด่น เน้นวัฒนธรรม”

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแต้

  • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแต้

  • 3 โรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคาร

  • 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้

  • 5 วัดบ้านหนองหยอด

  • 6 วัดบ้านม่วง

  • 7 วัดบ้านแต้

  • 8 ลานกีฬาอเนกประสงค์ทต.แต้

  • 9 สถานีรถไฟบ้านแต้

  • 10 อ่างเก็บน้ำบ้านแต้

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.แต้ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000025
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000154
คน
icon
เดือนนี้
0000252
คน
icon
ปีนี้
0001721
คน
icon
ทั้งหมด
0004532
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest