ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ศก.ถ. บ้านโนนคูณ - บ้านยางบอน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest