ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้

Share on Line
Share on Pinterest