ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแต้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแต้

Share on Line
Share on Pinterest