ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

Share on Line
Share on Pinterest