ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้

Share on Line
Share on Pinterest