การประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

การประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม 2563 

             การประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "แต้เกมส์" ครั้งที่ 19 และการจัดงานส่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย

Share on Line
Share on Pinterest