โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ''แต้เกมส์"ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ''แต้เกมส์

 

              โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ''แต้เกมส์"ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแต้ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และมาตรการการป้องกันการติดเชื่อโรคไวรัสโคโลน่า (COVID -19 ) ในสถานที่จัดงาน

Share on Line
Share on Pinterest