เข้าเยี่ยมผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด และมอบแอลกอฮอล์สเปรย์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้กักตัว

เข้าเยี่ยมผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด และมอบแอลกอฮอล์สเปรย์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้กักตัว


วันที่ 14  กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น.
              ปลัดเทศบาลตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแต้ เข้าเยี่ยมผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด ตำบลแต้ ในการนี้เทศบาลตำบลแต้ได้มอบแอลกอฮอล์สเปรย์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้กักตัวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest