ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 เทศบาลตำบลแต้

ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 เทศบาลตำบลแต้

 

ทาง เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี 
     - นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ และนายบุญส่ง สืบสิงห์  มอบน้ำดื่ม 20 แพค มุ้ง 5 หลังและเงินจำนวน 3,000 บาท 
     - ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ มอบเงิน จำนวน 500 บาท
     - นางประทุม  แสงปราบ ครูผู้ดูแลเด็ก มอบเงิน 300 บาท
     - คุณตั๊มศรีสะเกษที่มอบเตียงสนามให้กับศูนย์พักคอย ทต.แต้ จำนวน 2 เตียง
     - คณะชาวบ้านมะหลัดเหนือ หมู่ที่ 7 ร่วมบริจาค น้ำเปล่า 13 แพค มาม่า 3 ห่อ นม 6 แพค แมสปิดปาก 2 กล่อง ไข่ 1 แผง ผ้าอนามัย 1 ห่อ ข้าวสาร 30 กิโล พร้อมเงินบริจาค 560 บาท
     - ประธาน อสม. บ้านมะหลัดเหนือ คุณแม่บุญเลี้ยง เพ็งสอน ร่วมบริจาค น้ำเปล่า 2 แพ็ค ข้าวสาร 10 กิโล มาม่า 1 ห่อ พร้อมบริจาคเงินสด 300 บาท
     - คุณพฤกษ์ษา สุขใหม่ เลขานายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมบริจาคน้ำเปล่า 2 แพค พร้อมเงินสด 400 บาท
     - นางสาวสมร สมอไทย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมบริจาค มาม่าคัพ 1 แพ็ค แมส 3 กล่อง พร้อมเงินสด 300 บาท
     - คุณพ่อสัมฤทธิ์ นนพละ ร่วมบริจาค มาม่า 2 แพค น้ำเปล่า 1 แพ็ค ปลากีะป๋อง 1 แพค
     - ศาลาประชาคมบ้านแต้ บริจาคพัดลม 1 ตัว
     - นายสมาน อุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมบริจาคเงินสด 300 บาท
     - สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนตำบลแต้ ร่วมบริจาคเงินสด 1,000 บาท
ทางเทศบาลขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทุกท่านได้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้ หากท่านใดมีความประส่งจะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถร่วมบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลแต้ ในวันเลาราชการเท่านั้น หรือที่โรงพยาบาลสนาม อาคาร 95 ปี หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำแพงใหญ๋ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ตลอดทั้งวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Share on Line
Share on Pinterest