กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ ถนนเส้นบ้านหนองหยอด - บ้านโนนคูณ

กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ ถนนเส้นบ้านหนองหยอด - บ้านโนนคูณ


วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

          เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ ถนนเส้นบ้านหนองหยอด - บ้านโนนคูณ  ดังนี้

ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้
เก็บขยะ
ปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟบ้านแต้
          ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแต้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

Share on Line
Share on Pinterest