ทต.แต้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ทต.แต้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา13.30น.
          ทต.แต้ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ นางทัศนีย์ ดาสันทัศ บ้านเลขที่23 หมู่ที่ 2 บ้านโนนคูณ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับงบประมาณ 50,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน/กำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และประชาชนในตำบลแต้

Share on Line
Share on Pinterest