กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนศูนย์พักคอยตำบลแต้

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนศูนย์พักคอยตำบลแต้


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
          เทศบาลตำบลแต้  นำโดย นางพิชชาภรณ์  จันทมาศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้  พร้อมทั้งนางพฤกษ์ษา  สุขใหม่  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาลตำบลแต้  ออกมอบประกาศนียบัตรให้ส่วนราชการ วัด ห้างร้าน และผู้ที่ได้สนับสนุนเงินหรือวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในศูนย์พักคอยตำบลแต้ 

Share on Line
Share on Pinterest