โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


          เทศบาลตำบลแต้  ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  โดยออกรับฝากเงินขายขยะรีไซเคิลของหมู่ 1-8  ระหว่างวันที่ 2-5พ.ย.2564 

Share on Line
Share on Pinterest