สำนักงานเทศบาลตำบลแต้ 

หมู่ที่ 1 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

โทรศัพท์ 0-4596-9757

โทรสาร  0-4596-9709

อีเมล์ : admin@tae.go.th

 

Share on Line
Share on Pinterest