ชื่อ
: นายสมหมาย ภิญโย
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทรศัพท์
: