ชื่อ
: นายสมาน อุดม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: