ชื่อ
: นายวุฒิชัย ชัยสนาม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์
: