หน้าหลัก » สอบถามงานเลือกตั้ง"64 » สอบถามงานเลือกตั้ง
สอบถามงานเลือกตั้ง
พล

ผมแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ทัน จะเสียสิทธิอะไรบ้างครับ {#AddEmoticons04227}

เมื่อ 07/04/2564 16:18น. IP:159.192.120.xxx
ความคิดเห็นที่ #1
ขึ้นด้านบน
admin admin
RE : สอบถามงานเลือกตั้ง

หากท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือได้แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร

ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
     1. สมัครรับเลืิกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
     2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  
     3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
     4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
     5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
         ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
     6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

เมื่อ 07/04/2564 16:28น. IP:159.192.120.xxx
ไม่ชอบ ชอบ
ชื่อ
อีเมล์
รูปภาพประจำตัว
รายละเอียด
แนบไฟล์
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ

Share on Line
Share on Pinterest