กิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 
                อำเภออุทุมพรพิสัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและภาคประชาชน  จัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรื่อง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ" ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564  ณ วัดสระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรม  พิธีทำบุญตักบาตร  สู่ขวัญและรำบวงสรวง   โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Share on Line
Share on Pinterest